Hoppa till innehåll

Styrelse

SIE-Gruppens styrelse består av nedanstående personer valda vid årsmöte 2022. Val av styrelse sker en gång om året på föreningsstämman.

Ordinarie ledamöter
Suppleanter