Hoppa till innehåll

Kontakta support

Om du upplever problem med inläsning av en SIE-fil ska du i första hand kontakta den du fått filen ifrån, eller den programvaruleverantör vars programvara har genererat filen. Du hittar normalt programvarans namn och version i själva filen.

Om du inte får hjälp där, eller om det råder oklarheter kring följsamheten mot gällande filformatspecifikationer, så är du välkommen att kontakta vår support.

Supporten är i första hand till för medlemmar i Föreningen SIE-Gruppen, men vi har också ett intresse av att säkerställa att alla programleverantörer följer filformatspecifikationerna.

Maila supporten på support@sie.se.

Kontakta kansliet

Medlemsfrågor och föreningens administration hanteras av vårt kansli.

Du mailar kansliet på ekonomi@sie.se.

Allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om Föreningen SIE-Gruppen, eller om filformaten, är du välkommen att kontakta oss på info@sie.se.