Program

SIE-Gruppens medlemmar kan deklarera sina program som godkända med avseende på SIE-funktion. I tabellen nedan framgår vilka programföretag som har certifierats.
Om du har problem med SIE-funktionen i något program ska du kontakta programmets tillverkare.

Du kan gå in på fliken medlemmar och klicka på tillverkarens namn nedan för att se ytterligare kontaktuppgifter.

Björn Lundén AB
Briljant Ekonomisystem AB
Edison Solutions AB
Fortnox AB
Hogia Small Office AB
Hogia Business Accounting Products AB
Jakob Hatteland Computer AS
Montania System AB
Magenta Data AB
REALgood AB
Rexor AB
SoftOne Application AB
Unikum AB
Visma Software AB
Visma Spcs AB
Wolters Kluwer Sverige AB

Testa dina filer via följande länk –>