Hoppa till innehåll

SIE

Standardiserad överföring av bokföringsdata

Vad är SIE?


SIE står för Standard Import och Export och är en uppsättning filformat som tagits fram att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror på ett sätt som är helt programleverantörsoberoende. SIE är ett öppet format.

Tekniska beskrivningar


Här hittar du filformatspecifikationerna för SIE-formaten. Formatbeskrivningarna är öppna för alla att använda men enbart SIE-föreningens medlemmars programvaror kan bli godkända.

Föreningen SIE-Gruppen


Filformaten utvecklas och förvaltas av Föreningen SIE-Gruppen, som är en sammanslutning av systemleverantöreroch intresseorganisationer inom redovisningsområdet.

Föreningen ska även verka för att främja rationella metoder för datakommunikation inom redovisningsområdet.

Skrivelser och remissvar


När SIE-Gruppen skickar egna skrivelser eller svarar på remisser lägger vi upp dem här.

Testa dina SIE-filer


Är du osäker på om en fil följer SIE-standarden?

Använd vår automatiska onlinetesttjänst för att få en grundlig kontroll av filinnehållet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev