Hoppa till innehåll

Vad är SIE?

SIE står för Standard Import och Export och är standardiserade filformat framtagna för att enkelt kunna överföra redovisningsdata mellan olika system oavsett vilken systemleverantör du har.

Användningsområden

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator eller molntjänster , men också för att skicka data mellan företag, t ex från en företagare till revisorn. Tack vare SIE kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

  • Utbyte av redovisningsdata mellan bokföringsprogram
  • Import av data från försystem såsom fakturerings och lönesystem
  • Export av bokföring till boksluts, analys och inkomstdeklarationsprogram
  • Återföring av bokslutstransaktioner till bokföringsprogram

När vi inom SIE pratar om export och export utgår vi från redovisningsprogrammet. Bokföringsdata kan exporteras till olika program för efterbearbetning, t ex deklaration, analys, bokslut och presentation. Bokföringsdata kan också importeras till redovisningsprogrammet från olika typer av försystem, t ex löneprogram, kassaregister eller faktureringsprogram.

Formatbeskrivningen är öppen för alla att använda men enbart medlemmars programvaror i SIE-föreningen kan bli godkända.

Det finns flera olika format varianter av SIE-formaten. Det som skiljer dem åt är vilken redovisningsdata de innehåller. De tekniska beskrivningarna av filformaten hittar du här.

Principerna för filformaten

Specifikationen av filinnehållet är en väl avvägd kompromiss. Det förekommer stora variationer i ekonomisystemens lagringsstrukturer. Samtidigt förekommer många gemensamma nämnare. I SIE-formaten har man tagit fasta på dessa och baserat uppgifterna på redovisningsprogrammens största gemensamma nämnare.

  • För att veta om två program kan kommunicera ska det räcka att undersöka om båda hanterar SIE av en viss typ. Om så är fallet ska man kunna vara säker på att överföringen fungerar.
  • Filformatet ska kunna utökas utan att filer exporterade enligt tidigare versioner av standarden blir oläsbara.
  • Det ska vara lätt att skriva exporterande och importerande program i de flesta programmeringsspråk.
  • Filerna ska ha en enkel uppbyggnad.
  • Filformatet ska vara lätt att läsa utan speciell programvara. Genom att använda sig av klartext i filerna kan dessa enkelt granskas med hjälp av en vanlig editor eller ordbehandlare. Detta är viktigt för att man enkelt ska kunna verifiera funktionen hos de system som skapar och läser filerna.
  • Filformatet ska vara så generellt som möjligt, så att det täcker in de flesta variationer i exporterbara data som förekommer i olika ekonomiadministrativa program. På motsvarande sätt ska de flesta variationer i databehov i importerande program tillgodoses.