Hoppa till innehåll

Medlemsansökan

Vill du bli medlem? Vänligen fyll i formuläret nedan.

Serviceavgift utgår med 0,08 % av medlemsföretagets omsättning, dock lägst 3 000 kr och högst ett halvt basbelopp. Som omsättning räknas senaste till PRV inrapporterade omsättning. För nystartade företag beräknas serviceavgiften på uppskattad omsättning för verksamhetsåret. Medlemsorganisationer och myndigheter 10 000 kronor.

Redovisnings- och revisionsbyråer erlägger minimiavgift. Företag med speciella skäl kan efter styrelsens prövning erhålla en serviceavgift baserad på ett reducerat avgiftsunderlag. Sådana speciella skäl kan vara:

  • Om en mycket stor del av omsättningen hänför sig till icke SIE-relaterade produkter eller tjänster.
  • Om merparten av omsättningen avser försäljning till ett distributions- eller försäljnings­företag vars omsättning är avgiftsgrundande för SIE.

Har du ytterligare frågor om medlemskapet är du välkommen att höra av dig till ekonomi@sie.se.