Hoppa till innehåll

SIE fyller 30 år 2022

Vet du om att SIE-formatet lanserades 1992 och alltså fyller 30 år 2022!

SIE-formatet skapades 1992 eftersom det inte fanns något enhetligt sätt att skicka information från bokföringsprogrammen till deklarationsprogrammen. Deklarationsblanketterna ändrades varje år, och rutorna på de olika blanketterna fick interna koder i deklarationsprogrammen. Lars Hansson som då arbetade på Edison Solutions, fick uppdraget att ta fram förslag till formatspecifikationer.

Lars föreslog att man i stället skulle skicka en programneutral fil med kontosaldon, och gjorde en skiss på hur ett sådant filformat skulle kunna se ut. Hans Orre, då på Akelius Skatt, nappade på idén om ett öppet filformat och Lars Berglöf, då på KPMG Bohlins AB, drev på för att få till stånd en förening som kunde förvalta filformatet. Den 1:a juni 1992 bildades föreningen och ett stort antal programvaruföretag anslöt sig direkt.

I början innehöll SIE-filerna enbart kontosaldon, men ganska snabbt kompletterades filformatet med objektsaldon, periodsaldon och verifikationsposter. Därefter har vi varit mycket restriktiva med att ändra i filformatet. En SIE-fil ska vara en SIE-fil, det ska inte finnas en massa varianter.

Att SIE-formatet blivit så framgångsrikt beror på att det är enkelt och att det baserar sig på en gemensam kärna av uppgifter som finns i alla bokföringsprogram. Om man får en SIE-fil så har man en garanti för att den innehåller det man förväntar sig. Det finns fortsatt en testtjänst på https://sietest.sie.se/ som man kan använda för att validera om en SIE-fil uppfyller formatspecifikationerna.

Idag utbyts inte längre SIE-filer bara genom manuella filimporter/exporter utan ofta automatiskt via systemens Apier. Sverige är världsledande på överföring av redovisningsdata mellan olika ekonomiprogram. Tack vare vår svenska modell med BAS-konton har detta fungerat fullt ut. Flera myndigheter arbetar med SIE-formatet, inte bara inom revision, utan också vid insamling av uppgifter som Statistiska centralbyrån utför.