Hoppa till innehåll

Remissvar på Bokföringsnämdens remiss kring allmänt råd om Bokföring

Bokföringsnämnden (BFN) sammanställde i november 2012 ett förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring.

Föreningen SIE-Gruppen lämnade synpunkter på delar av förslaget i syfte få en normgivning som samtidigt både skyddar intressenterna, förenklar för den bokföringsskyldige och främjar teknisk utveckling av redovisningssystemen.

SIE-Gruppens remissvar.