Hoppa till innehåll

Remissbrev Standard Accounting Archive – SAA

Ett modernt redovisningssystem hanterar stora delar av ett företags administration digitalt och
automatiskt. För att säkerställa en korrekt och heltäckande arkivering av de digitala underlagen ser
vi en stor vinning att ha en gemensam standard för arkivering, som motsvarar kraven i BFL.
Vi vet att Sie-formatet idag används av många företag och byråer för arkivering. Dock utgör inte
Sie-formatet en fullständig arkivering av företagets räkenskapsinformation enligt bokföringslagen.
Bl annat saknas behandlingshistorik, systemdokumentation och digitala underlag.
För att möta dagens behov av digital arkivering har SIE-Gruppen tagit fram förslag på ett modernt
filformat som vi kallar “Standard Accounting Archive – SAA”, där vi kan arkivera den primära
räkenskapsinformationen som bokföringslagen kräver.